Tuesday, September 22, 2009

تغییر قانون فرزندخواندگی، گامی به سوی تزلزل در مردسالاری

احتمالن به زودی قوانین مربوط به فرزندخواندگی تغییر می کند. با این تغییر فرزندخوانده ها هم می توانند از والدین ارث ببرند!
به همین راحتی یکی از قوانین مسلم و پر و پا قرص اسلام تغییر می کند! در اسلام فقط فرزندان خود فرد از او ارث می برند و نه حتا فرزندی که در رحم زنی پرورش پیدا کرده است.
می بینیم که به چه آسانی و بدون مخالفت مراجع عظیم الشان، این قانون تغییر می کند ولی دهها حق بسیار ابتدایی و اولیه زنان به دلیل مغایرت با شرع صدها سال است که کوچکترین تغییری را برنمی تابد. اینجاست که حرف فعالان حقوق زنان معنا می یابد که در برخی موارد به هیچ وجه دغدغه اسلام و شرع مطرح نیست و مثلن در مورد حقوق زنان آنچه مهم است حفظ "پدرسالاری" و ادامه حکومت و تسلط مردسالاران بر زنان است(در مواردی مثل ارتداد، تابعیت و ... مسائل سیاسی و ایدئولوژیک دیگری مطرح است).
نکته مهم دیگر در قانون پیشنهادی جدید(در صورت تصویب مجلس و ...) این است که زنان مجرد هم می توانند کودکی را به فرزندخواندگی قبول کنند.جالب است که زنان مجرد از بسیاری حقوق محرومند و تا کنون نیز تنها در صورت تاهل و با توافق همسر خود می توانستند فرزندخوانده داشته باشند ولی باز می بینیم ضرورتی باعث شد این قانون تغییر یابد(البته تغییری که پایه های مردسالاری را تهدید جدی نمی کند).یکی از قوانین غیرمنطقی در فرزندخواندگی این است که همان روابط مردسالار(قوانین حمایت خانواده) در مورد فرزندخوانده هم اجرا می شود(ماده 11)مثلن اگر زوجی دختری را به فرزندخواندگی قبول کنند باز هم دختر برای ازدواج باید از پدر اجازه بگیرد. با اجازه پیدا کردن زنان مجرد برای فرزندخواندگی این قانون تغییر نمی کند ولی لااقل از اثرات سو آن بر برخی کودکان می کاهد و شاید قدمی کوچک در راه از بین رفتن پدرسالاری باشد.
زنان بسیاری هستند که اگر می توانستند فرزندی داشته باشند، ازدواج نمی کردند یا اگر می توانستند سرپرستی فرزندشان را خود به عهده بگیرند با پدر آن فرزند ازدواج نمی کردند و اگر ازدواج کرده بودند از او جدا می شدند؛ امیدوارم این قانون به آنها کمک کند تا اندکی به سبک زندگی مورد علاقه خود نزدیک شوند و از زیر فشار این قوانین تبعیض آمیز دربیایند.قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست(مصوب اسفند 1353):
ماده 1: هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر، طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.
ماده 2: این سرپرستی به منظور تامین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد ولی در هرحال از موجبات ارث نخواهد بود.

1 comment:

  1. از فکر اینکه چقدر عقب مانده و متحجریم وحشت می کنم...حکومت 1400 ساله ی اسلام و ارتجاعش بس نبود که حکومت اخوندی محض هم بیشتر به گندمان کشید...خبر خوبی بود دوست خوبم

    ReplyDelete