Wednesday, September 30, 2009

مرض

به قول علما: فی قلوبهم مرض

رئيس پليس پيشگيري ناجا گفت: بايد تدابيري بيانديشيم كه از اين پس خبرنگاران خانم و آقا با فاصله از هم بايستند تا از نظر اخلاقي و اسلامي مشكلي پيش نيايد.
پس از پايان حضور سردار احمدي‌مقدم در جمع خبرنگاران و پاسخ او به پرسش‌هاي آنان سردار نوروزي رئيس پليس پيشگيري ناجا خبرنگاران را فراخواند و در حالي كه تصور مي‌شد او مي‌خواهد خبري را اعلام كند گفت: بايد تدبيري شود تا از اين پس خبرنگاران خانم و آقا جدا باشند چرا كه در اين شلوغي از نظر اخلاقي و اسلامي درست نيست كه خبرنگاران كنار هم باشند.
وي افزود: در جريان مصاحبه خبرنگاران با سردار احمدي‌مقدم اين موضوع را ديدم كه اميدوارم مركز اطلاع‌رساني از اين بعد اين تدبير را براي جدايي خبرنگاران خانم و آقا بينديشد

این نوع تفکیک ها بیشتر گریبان زنان را می گیرد و محدودیت های آنها را بیشتر می کند. ولی بی شک در بلند مدت بر کل جامعه اثر می گذارد و آن را غیر طبیعی ، بیمار و به دور از ویژگی های نرمال جامعه انسانی می کند.

No comments:

Post a Comment