Tuesday, September 29, 2009

اهدای جایزه لخ والسا به شادی صدر ، رویا و لادن برومند

شادی صدر، امروز در روز تولدش، جایزه لخ والسا را دریافت می کند.
شادی صدر پایه گذار سایت زنان ایران اولین سایت فمینیستی در ابران بود و بعد هم سایت میدان که با کمپین ها و فعالبتهای مستمر او و دوستانش دستاوردهای بسیار درخشان و ماندگاری را به همراه داشت؛ دستاوردهایی که زنان ایران تا نسلهای آینده تاثیرات عمیق آن را در زندگی خود خواهد دید.
بی شک در تاریخ ایران و در تاریخ جنبش زنان ایران نام او در کنار زنانی مثل صدیقه دولت آبادی، بی‌بی‌خانم استرآبادی، فخرآفاق پارسا، مهرانگیز کار و بسیاری دیگر از فعالان گذشته و اکنون حقوق زنان باقی خواهد ماند.

1 comment:

  1. تو چه فعالی دختر
    چه تند تند آپ می کنی...چرا بیکسی؟همه از یک پیکر..نه ببخشید همه پیکر همدیگه ایم که!
    عجب روزگاریست..هیچی و هیشکی جای خودش نیست

    ReplyDelete