Sunday, September 27, 2015

اردلانی٬ قهرمان مطالبه حق خروج زنان از کشور

در پوست خودم نمی گنجم! این بزرگترین موفقیت زنان ایران در سالهای اخیر است. قهرمانی آسیا؟ بله آن هم هست ولی من این حرکت و جنبشی که پس ار ممنوع الخروجی اردلانی به راه افتاد در حمایت از او و حمایت از حقوق پایمال شده زنان٬ و یازده هزار امضایی که جمع شد را می گویم.
اردلانی که با ترس و لرز خبر را افشا کرد و بعد هم با فحاشی و توهین و تهدید مجبور به عقب نشینی شد و گفت رسانه های خارجی دخالت نکنند٬ حالا به راحتی و با کمال شجاعت و صراحت با رسانه های خارجی مصاحبه می کند٬از اینکه تعدادی از مسئولان (قطعن مولاوردی٬ معاون زنان ریاست جمهوری هم از جمله آنهاست)  به او پیام داده و دلجوبی کرده اند جسارت و قدت قلب گرفته  و ابراز خوشحالی میکند که دادخواهی اش زنان زیادی را بیدار کرده تا به دنبال حقوق خود و دختران نسل بعد بروند٬ شاد و مغرور است از اینکه تبریکهای پیروزی تیم به او هم ارسال شده است. از ادامه تلاشش برای گرفتن حق خود و بقیه زنان میگوید. تومار امضا می کند که قانون باید تغییر کند.