Tuesday, August 17, 2010

تحریف فمینیستی زهرا رهنورد

رهنورد خیلی صریح گفته که معتقد به حجاب اجباری و تعیین نوع و شکل پوشش زنان است ؛ چیزی که حق اولیه هر انسان است و هیچ دولت و نهادی حق ندارد به هر دلیل چه مذهبی چه هر ایئولوژی دیگری دخالتی در آن داشته باشد. او صراحتن گفته دولت باید در این حق بدیهی با تعیین قانون دخالت کند و فقط مشکلش این است که زنان را شلاق نزنند و گشت ارشاد در خیابان نباشد.
حال
جالب است که سایت "مدرسه فمینیستی" تیتر زده که "معتقد به حجاب با عشق و انتخاب هستم " (تیتر سایت جرس که اصل گفتگو در آن منتشر شده چیز دیگری است). نگرش پشت این تیتر در یک سایت فمینیستی که قاعدتن باید منتقد ، پرسشگر و شفاف باشد برایم جالب است.

رهنورد: من قائل به حجاب باعشق وشناخت هستم.همانطور که خودم برگزیدم.من قائل به این هستم که به طور فرهنگی حجاب شناخته شود وبا عشق قبول شود.

مصاحبه کننده: یعنی از سوی حاکمیت هیچ اجباری نباید به شهروندان بر سر حجاب تحمیل شود؟

رهنورد: حاکمیت می تواند یک نظام و چارچوبی را برای این در نظر بگیرد. مثلا بگوید این قوانین من است مثل قوانین راهنمایی رانندگی. کسی اگر قوانین راهنمایی رانندگی را رعایت نکند شلاق نمی خورد زندان نمی رود و شیشه اتومبیلش را نمی شکنند. من معتقد به شناخت دین و دستورهایش هستم و با اجبار و سرکوب در هیچ حوزه ای موافقت وهمراهی ندارم.کما اینکه خودم این کار را کردم و از یک دختر بدون اعتقاد دینی وبی حجاب به حجاب رسیدم. حالا هم به همه می گویم باید با عشق قبول شود نه با زور واجبار.ضمنا با گشت ارشاد به هر شکلی از آن به شدت مخالف


این که حاکمیت، نظام و چارچوبی برای پوشش زنان مشخص کند و مثل قوانین راهنمایی رانندگی برای آن قانون تعیین کند چه طور می تواند مرتبط شود با این حرف ایشان که زنان حجاب را با عشق قبول کنند؟ ضمن این که وقتی می گوید "دین و دستور" یعنی معتقد است حجاب یک امر دینی و دستور دینی است در حالی که بحث های زیادی در این باره وجود دارد که آیا واقعن حجاب برای همه زنان در همه اعصار و همه شرایط است یا خیر.

در تمام مصاحبه های رهنورد، که اغلب (تا جایی که من دیدم همه) از سوی طرفداران و گاه ذوب شدگان در ایشان و موسوی و جنبش سبز بوده است، هیچ چالشی با او نمی شود و او هم نصف مصاحبه را به تعریف و تمجید از خودش و سوابقش می پردازد و در نصف دیگر از این دست نظرات، که اینبار درباره حجاب بیان کرده، می دهد ؛ ولی دریغ از کوچکترین ایراد و تردید و پرسشی از سوی مصاحبه کننده. اما از دوستان فمینیست انتظار بیشتری می رود که در این دام نیفتند. اگر در جلسات همگرایی با او به چالش و پرسش درباره حجاب و حجاب اجباری نمی پردازند لااقل حرف خودش را تحریف و تلطیف نکنند. رهنورد همین است که هست! او را نمی شود و نباید فمینیست و روشنفکرتر از اینی که هست نشان داد. دودش به چشم خودمان می رود.