Monday, September 21, 2009

از مجرد کم کن و بر متاهل افزا!ا


دانشجویان متاهل خوشحال باشند .از این به بعد نانشان در روغن است.
مدیریت های دانشگاهای کشور به دنبال راههای گوناگون برای خنثا کردن تجمعات و اعتراضات دانشجویان هستند و به نتایج خوبی هم دست پیدا کرده اند..
دانشجویان ساکن خوابگاه، به علت کم بودن نظارت و کنترل خانواده و نیز حضور و تماس مداوم با یکدیگر، همواره از دغدغه های اصلی مسئولان دانشگاهها و نظام بوده اند. برنامه ریزی، اطلاع رسانی و راه اندازی یک تجمع تنها چند ساعت در خوابگاه طول می کشد!ا
اولین راهکاری که به نظر آنها رسید کم کردن سالهایی بود که به دانشجویان شهرهای دیگر خوابگاه ارائه می دادند.


و اکنون افزایش سهم متاهلان در خوابگاههاست، با اینکه دانشگاهها وظیفه ای در قبال اختصاص خوابگاه به خانواده دانشجویان ندارند و خود دانشجویان در اولویت هستند . ولی چون دانشجویان متاهل معمولن کم خطرتر هستند و تماسشان با دیگر ساکنان خوابگاه- به دلیل حرمت شرعی و محرم نامحرمی!!!- و دغدغه معیشت کمتر است، فعلن نورچشمی مسئولان شده اند.

این سیاست را از اینجا استباط کردم.

چون فیلتر است:
ایوب نعمتی دبیر شورای صنفی دانشگاه تهران شنبه هفته گذشته در اعتراض به دیوار کشی بین ساختمان های کوی دانشگاه تهران و اختصاص تعدادی از ساختمان های کوی دانشگاه به متأهلین با مدیریت دانشگاه درگیری لفظی پیدا کرده بود، که در پی این درگیری لفظی روز یکشنبه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و پس از مراجعه به دفتر پیگیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

No comments:

Post a Comment