Saturday, October 31, 2009

منطق زور

دو تا گلدان بیچاره دارم که آن پایین روی زمین هستند در حالی که پنجره های ما بالاست، در واقع به سقف چسبیده. نمی دانم با چه نیروی شگفت انگیزی برگهایشان را خم می کنند به سمت پنجره که آفتاب بیشتری بخورند. خب این باعث می شود که کج و کوله شوند و راست و متقارن نباشند. واسه همین هر از گاهی گلدانها را می چرخانم و این بیچاره ها دوباره باید زور بزنند برگردند رو به آفتاب.
امروز با خودم گفتم کارم شده عین جمهوری اسلامی که می خواهد همه را به زور به راه راست (البته به نظر خودش) هدایت کند. خب بابا جان! یا بگذارشان در حیاط و نور کافی بهشان بده که حسابی آفتاب بخورند و متقارن هم آفتاب بخورند یا بگذار خودشان تصمیم بگیرند چطوری آفتاب مورد نیازشان را تامین کنند. انقدر انگولکشان نکن! زوری که نیست. اصلن دلشان می خواهد کج و کوله باشند ولی عوضش نور بخورند

No comments:

Post a Comment