Saturday, October 3, 2009

پارادوکس

واقعن عجیب است؛ چرا روی شعارهای "مرگ بر دیکتاتور" را خط خطی می کنند و به جایش می نویسند" جانم فدای رهبر"؟

اگر یک روز حال داشته باشم راه می افتم از این دیوارنویس ها عکس می گیرم. آدم یاد عکس های قبل از انقلاب می افتد.
دیگران عکس گرفتند ما دیدیم، ما عکس می گیریم دیگران ببینند.

1 comment:

  1. فرزانه سرافرازOctober 3, 2009 at 5:46:00 AM EDT

    خیلی جالب است. خودشان را ضایع می‌کنند با این کارشان.
    اینجا را دیده‌اید؟
    http://iranisabzpics.blogspot.com/

    ReplyDelete