Thursday, October 15, 2009

جنس نرم در دفاع نرم

فاتحه مطالعات زنان هم خوانده شد. هنوز دو تا کتاب تالیفی و چهار تا استاد درست و حسابی مرتبط با مطالعات جنسیتی نداریم می خواهند مقطع دکترا تاسیس کنند. البته - همانطور که خودشان اشاره کرده اند- هدف این است که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاههای غربی نروند و اذهانشان آلوده نظریه های فمینیستی نشود.بعد همین "دکترها"ی بی سواد قرار است به مقاطع پایین تر درس بدهند و این یعنی مطالعات زنان ، کشک!

راهش را خوب بلدند. انتصاب وزیر و استاندار زن و پز دادن به تعداد دختران دانشجو برای وجهه بین المللی؛ و از آن طرف تبدیل مرکز امور مشارکت زنان به مرکز زنان و خانواده، سهمیه بندی جنسیتی، زیرآب مطالعات زنان را زدن ، جنسیتی کردن آموزش کودکان در مدارس، کم کردن ساعات کار زنان و ... برای کنترل گسترش فمینیسم و جنبش برابری خواهی زنان.

به هر بشری در دنیا می گویم رشته مطالعات زنان خوانده ام، شاخ درمی آورد و می گوید مگر در ایران مطالعات زنان دارید؟ حق هم دارند. این یکی از آن تناقض های بزرگ جمهوری اسلامی بود که به حمدالله با تغییر ماهیت دادن محتویات این رشته و بومی کردن آن، درصدد رفع آن برآمده اند.

" موضوع جنگ نرم و ضرورت ورود به دفاع نرم و چگونگي آن از جمله موضوعاتي بود که در اين جلسه مورد بحث و بررسي حاضران قرار گرفت. پيشنهاد تاسيس مقطع دکتراي رشته مطالعات زنان در دانشگاه ها نيز دومين موضوعي بود که از سوي اعضا بر آن تاکيد شد تا دانشجويان به جاي تلاش و هزينه تحصيل و سفر به کشورهاي ديگر اين رشته را در ايران با هزينه کمتري فراگيرند
."


2 comments:

  1. تلاش میکنیم و میکنید تا دستشون رو از قدرت کوتاه کنیم، همون طور که گفتین نه با انتظار برای تغییر فکر این سنگ ها که با تلاش و آگاهی دادن به زن ها. خسته نشین

    ReplyDelete
  2. ...به زن ها و مرد ها صد البته! احمد ش.

    ReplyDelete