Thursday, October 15, 2009

مرگ 70000 زن در سال، به دلیل سقط جنین غیرایمن

آن نوابغی که با سقط جنین مخالفند * و می گویند جان انسان ارزش دارد و نباید فرصت زندگی را از یک انسان گرفت بخوانند لطفن.

مرگ بیش از 70000 زن در سال و عوارض شدید و نازایی برای تعداد بیشتری از زنان، به دلیل سقط جنین غیر ایمن

چرا بعضی ها فکر می کنند اگر کاری خلاف قانون و جرم باشد، انجام هم نخواهد شد؟ طبق آمار میزان سقط جنین (قانونی و غیرقانونی)هر ساله نه تنها کاهش پیدا نمی کند بلکه در برخی کشورها افزایش هم پیدا می کند.
یعنی با اینکه دسترسی افراد به لوازم پیشگیری از بارداری افزایش می یابد ولی از آن طرف میزان روابط ( و در نتیجه روابط کنترل نشده) هم افزایش می یابد. بهتر نیست به جای ممنوع کردن سقط جنین (که مربوط به وقتی است که کار از کار گذشته است) اطلاعات عمومی نوجوانان درباره روابط جنسی را افزایش دهیم؟

بسیاری مخالفان سقط جنین نگران گرفته شدن جان یک انسان نیستند، بلکه در اصل نگران آزادی روابط جنسی و به ویژه آزادی زنان هستند.

* تصحیح می کنم: با قانونی شدن سقط جنین؛ چون خودم هم با سقط جنین مخالفم ولی در عین حال با غیرقانونی اعلام کردنش هم مخالفم.

2 comments:

  1. interesting point in differentiating between legal and moral aspects of an issue ...

    ReplyDelete
  2. خب کاملا درسته..پاک کردن صورت مسئله و تابو کردن همه چیز مفری ست برایشان که هم تقدسشان حفظ شود هم اینکه کسی به پروپایشان نپیچد و ملت کار خودشان را گرچه غیر قانونی و خطرناک انجام دهند..اینها نه دلشان برای مذهب سوخته نه اخلاقیات و نه انسانیت
    فعلا از صدقه سر ابلهانی که به نام دین دم به دم نموده می شوند حکومت می کنند..پاش بیفتد شخص خدا را نفی می کنند که چار صباحی بیشتر حکومت کنند...


    ولی شخصا عقیده دارم اگر جنینی ناخواسته بوجود اومد و هیچ آینده ی روشنی برایش متصور نکنند بهتر انکه فورا سقط شود !!

    ReplyDelete