Monday, March 8, 2010

هدیه جمهوری اسلامی به مناسبت روز جهانی زن

برادر یکی از دوستانم در دانشگاه خواجه نصیر می گوید :"چند ساعت پیش یه سری کتابچه ها توی دانشگاه پخش می کردند در مورد فمینیسم‬ ‫اسم کتابش اینه‬: ‫شعار برابری در تابوت صورتی‬ . یک جمله از آلن آر کلاین هم نوشته‬: ‫فمنیسم مرده یا در حال مرگ نیز سعی می کند مجددا خود را به شکل یک بسته صورتی رنگ در آورد و دل نسل جدید دختران را ببرد.‬ ‫این کتاب، کار کانون تحقیقات کاربردی خیبر است.‬داخلش ظاهرا خیلی به فمنیسم تاخته‬"

سیمین بهبهانی را هم ممنوع الخروج کردند. داشت می رفت فرانسه به مناسبت روز زن سخنرانی کند.

No comments:

Post a Comment