Sunday, January 5, 2014

هشدار پلیس شهروندی: کیومرث منشی زاده، شاعر رنگی یا بیجه رنگی؟

هشدار پلیس شهروندی (در زمان ناکارامدی پلیس)، مثل خبرنگار شهروندی در نبود خبرنگار!

آقای کیومرث منشی زاده یک شیاد است با مشخصات گفته شده دراین پست وبلاگی قدیمی. اگر سواستفاده، آزار یا خسارتی از جانب این فرد دیده اید، بدانید که احتمالن افراد دیگری نیز مانند شما هستند. لطفن از این شخص شکایت کنید تا راه سواستفاده های بیشتر به رویش بسته شود.
متاسفانه سالهاست خبرنگارانی ( احتمالن یا با دریافت پول از ایشان یا به خاطر فریب خوردن از او) با مصاحبه ها و معرفی او در روزنامه ها، در حال کمک به سواستفاده های این فرد هستند. من پس از نوشتن پستی در وبلاگم (که تنها مطلب غیرتعارف و تعریف و تمجید از ایشان بوده و هست) تماس های زیادی از دخترانی داشتم که با این فرد روبرو شده بودند و خوشبختانه قبل از افتادن در دامش اینترنت را سرچ کرده بودند و به مطلب من رسیده بودند، اخرین مورد، ای میلی بود که امروز برایم رسید. چیزی که واضح است این فرد شیاد است ولی این که ایا سواستفاده ای نیز از زنانی که با انها قرار گذاشته کرده است و ازاری رسانده است اطلاعی در دست نیست.
کاش خبرنگاری پیدا میشد و این موضوع را پیگیری می کرد.


ساخت فیلم او توسط مهرجویی (دروغ شاخدار)
این خبر، و این دو مطلب + و در خبرآنلاین، پولی و تبلیغاتی نیست به نظر شما؟ 

No comments:

Post a Comment