Thursday, February 11, 2010

بیست و دوی بهمن در مشهد

- خواهر زاده ام که در یکی از دبیرستان های دخترانه وابسته به آستان قدس رضوی درس می خواند می گفت مزایای مختلفی مثل اردو و بلیط استخر و سینما از چند روز قبل به شرکت کنندگان در راهپیمایی امروز وعده داده شده بود. البته در آخر خودشان تعدادی را برای شرکت در راهپیمایی انتخاب کرده بودند.

- از آنجایی که در میدان تقی آباد مشهد (که محل اعلام شده توسط سبزهای مشهد بود) حدودن 20 سبز حضور داشتند و بیش از 100 نیروی پلیس، بنابراین می شود گفت امروز پنج پلیس مخصوص من به میدان تقی آباد مشهد آمده بودند که باعث افتخار و مباهات است. دستم را که به طرف کیف یا موبایلم می بردم ده جفت چشم بهم خیره می شد. سکوت محض بود و گرچه خیلی دلمان شعار و اعلام حضور می خواست ولی نگاههایی که با مردم و با پلیس ها رد و بدل می کردیم گویای همه چیز بود و برای امروز کافی بود.

1 comment:

  1. سلام
    شیوع یک ویروس خطرناک در اینترنت

    شاد باشی

    ReplyDelete