Monday, November 9, 2009

رو

تمام خانواده و دوست و آشنا دارند تلاش می کنند افسردگی و روحیه خرابش را بهتر کنند؛ که جناب اطلاعات می خواهدش و تهدیدش می کند و می گوید داری از کشته شدن برادرت سواستفاده می کنی و سخنرانی سیاسی می کنی! و اصلن چرا برادرت رفته تجمع غیرقانونی!!
شرف دارند اینها یا فقط رو و اعتماد به نفس؟

پ.ن. بدیِ زندگی کردن در شهرستانهای کوچک همین است! در تهران لااقل به طور صوری هم که شده، حکومت از بعضی از خانواده کشته شده ها دلجویی کرد یا لااقل زیاد کاری به کارشان نداشت؛ ولی در شهرستان و خارج از حیطه خبرنگاران داخلی و خارجی این خانواده ها را تهدید هم می کنند.

1 comment:

  1. آفرین که به این محدودیتهای شهرستان ها اشاره کردی. خیلی از حقوق اولیه تهرانی ها به سادگی از اونها دریغ میشه.

    ReplyDelete