Tuesday, July 23, 2013

ایده درخشان فمن، فروریختن پایه های پورن و روسپیگری

سخنان شوچنکو در این مصاحبه پاسخ بسیار خوبی به کسانی است که میگویند استفاده گروه فمن از بدنشان شبیه استفاده صنعت پورن از بدن زنان است. آیا حملات شدید و هک کردن سایت و فیس بوک یا دستگیری و زندانی کردن اعضای فمن، هیچ وقت پیش از این در مورد هیچ سایت پورن و هیچ پورن استاری اتفاق افتاده بود؟ هیچ کدام از این گروه های اسلامگرا که تمام توانشان را به کار بسته اند که زنان مسلمان نزدیک این گروه نشوند آیا هیچ گاه مبارزه ای علیه روسپیگری و پورن کرده اند؟ و جواب منفی است، چون تا وقتی مردها (صنعت سکس و پورن) از بدن زن استفاده می کند و آن را فقط شیئی سکسی نشان می دهد مانعی ندارد اما وقتی زنانی پیدا می شوند که این قاعده را برهم می زنند و نه برای لذت مردان که برای اهداف فمینیستی شان برهنه می شوند آنجاست که صدای آنها در می آید که شما بی عفت و منحرف هستید! نه ژست سکسی می گیرند، نه عشوه و کرشمه می آیند، برای مردمی که همیشه بدن برهنه زن را در حال دلبری و تحریک مرد دیده این تصویر قابل درک نیست.
به هیچ روش دیگری جز این نمی شد و نخواهد شد که بدن زن از این وضعیت حقارت بار کنونی دربیاید و آزاد شود، دیگر برای مجبور کردنش به ترک تظاهرات آزادی خواهانه لباس از تنش به در نمی شود، در دادگاه ها کوتاهی و بلندی دامنش تاثیری در حکم متجاوز نخواهد داشت، پدر و مادرها  پستان های اندازه نقطه دختربچه سه چهار ساله خود را نخواهند پوشاند، تبلیغاتی که در حال حاضر بر اساس نشان دادن پستان و بدن زن است کمی خلاقانه تر خواهد شد؛ و در آخر اگر تعداد این زنان زیاد شود و بدن برهنه زن به اندازه مرد عادی شود، و  اگر زنان بدن خود را ابزاری برای ارتزاق و ارتقا نبینند، صنعت پورن بساطش جمع خواهد شد.

No comments:

Post a Comment