Thursday, July 28, 2011

لذت ورود به عرصه های ممنوعه

دوچرخه ام که پنچر شده بود را بردم یک قسمتی از دانشگاه که تعدادی دانشجوی داوطلب به افراد کمک می کنند که دوچرخه شان را تعمیر کنند و وسایل لازم را در اختیارشان قرار می دهند. پیش بند بستم و ظرف یک ساعت، تعویض چرخ و پنچرگیری و تعویض ترمز و باد کردن چرخ و اندازه گیری فشارباد چرخ ها و خیلی چیزهای دیگر را یاد گرفتم و انجام دادم. کارهایی که وقتی برادرم روی دوچرخه اش انجام می داد با حیرت و حسرت نگاه می کردم و فکر نمی کردم اینقدر ساده باشد.
دست گرفتن آچار و پیش گوشتی و کمپرسور باد و دیدن دست های سیاه و کثیفم  لذتی داشت وصف ناشدنی!

1 comment:

  1. درود به شما.
    به زودی کتاب های زیادی درباره حجاب (مخالف و موافق) بر روی پارسی گفت قرار خواهد گرفت. با حضور در پارسی گفت و حمایت از ما (تبادل لینک) به نشر متون فارسی زبان بکر در اینترنت کمک کنید.
    برقرار باشید

    ReplyDelete