Monday, June 28, 2010

حکومت مذهبی در خدمت مردسالاری است، گرچه مردسالاران غیر مذهبی و حتا ضدمذهب


تماس تلفنی اول با شهر الف

- چی شد همه درساتو پاس کردی؟
- یکیشو افتادم.
- کدوم؟
- دینی
- دینی هم شد درس که تو افتادی؟
- دو روز واسش وقت داشتم و مطمئن بودم پاس میشه. علی شب مست کرده بود و دراز کشیده بود توی تخت. گفتم حتمن مثل همیشه می افته و تا صبح هیچی حالیش نیست و من درسمو می خونم. داشتم بلند بلند واسه خودم می خوندم که یهو بلند شد کتابو از دستم گرفت و شروع کرد فحش دادن که من راضی نیستم و تو غلط می کنی داری درس می خونی و ... بعد هم رفت کتابمو آتیش زد. فرداش هم جمعه بود و تا ظهر خونه بود. منتظر شدم تا بره بیرون و بعد راه افتادم در تک تک خونه همسایه ها را زدم که کتاب پیدا کنم. ولی تا اومدم بخونم دوباره برگشت خونه و نشد. آشغال
...

می دونم که آنقدر این جملات را راحت خواندید و برایتان طبیعی بود که متوجه تناقض درونی اش نشدید.
قانون کشور من و مذهب من به من اجازه داده که تصمیم بگیرم که زنم درس بخواند یا نه. من از این قانون استفاده می کنم. قانون کشور من و مذهب من گفته شراب خواری جرم و حرام است. گفته که گفته!ا من مست می کنم و کتاب دینی را آتش می زنم.


دومین تماس تلفنی با شهر ب

- نتیجه دادگاه چی شد؟
- میگه اگه مهریه بخواهی طلاقت میدم
- خب مگه طلاق نمی خواستی؟
- نه دیگه توی این سن، بعد سی سال زندگی، طلاق واسه چیمه؟ فقط بذاره برم بیرون با دوستام، بذاره برم پیش فامیلام.

تنها خواسته این زن همین است و مشکلش این است که شوهرش، که هیچ اعتقادی به مذهب و دستورات مذهبی ندارد و مخالف حکومت هم هست، طبق قانون همین حکومت و طبق همان دینی که به آن اعتقاد ندارد معتقد است و خود را "محق" می داند که بگوید همسر پنجاه ساله اش نباید بدون اجازه او
هیچ جا برود، حتا خانواده اقوامش و همراه فرزندانش.ولی همین آدم ، حقی را که طبق همان قانون و مذهب به زن داده شده (مهریه، اجرت المثل، نفقه) را به راحتی زیر پا می گذارد و کسی ککش نمی گزد.

یعنی حکومت مذهبی در خدمت مردسالاری است، گرچه مردسالاران غیر مذهبی و حتا ضدمذهب. برای حکومت بنیادگرا و مردسالار حفظ نظام مردسالاری از حفظ دین و اجرای احکام دین مهم تر است و برابری زن و مرد را خطرناک تر از بی دینی مردم می دانند.

پ.ن. یادم رفت بگویم که هر دوی این زن ها برخلاف همسرانشان مذهبی هستند و اهل نماز و روزه

No comments:

Post a Comment